Hvilken HR Business Partner uddannelse skal du vælge?

Brug denne tjekliste, når du skal undersøge, hvilken HR Business Partner uddannelse er den rette for dig.

Tjeklisten består af 10 spørgsmål, jeg anbefaler, at du tager stilling til, når du skal vælge din HR Business Partner uddannelse:

 

 1. Hvorfor er du på udkig efter en HR Business Partner uddannelse?
 2. Hvad vil du gerne have ud af at gennemføre et HR Business Partner udviklingsforløb?
 3. I hvor høj grad kan uddannelsen eller udviklingsforløbet tilpasses netop dine udfordringer, kontekst og mål med at deltage?
 4. Hvilken form og indhold af undervisningsmaterialet indgår som pensum i HR Business Partner uddannelsen?
 5. Hvilken baggrund har underviseren på HR Business Partner uddannelsen
 6. Hvilken opmærksomhed får du fra underviseren før, under og efter forløbet
 7. Hvilken fleksibilitet vedrørende tid og geografi vil være optimal for dig?
 8. Hvilken værdi og udbytte får du i forhold til omkostninger ifm uddannelsen?
 9. Hvad får din virksomhed ud af, du deltager på HR Business Partner forløbet
 10. Hvad siger andre deltagere om HR Business Partner udviklingsforløbet?

I denne guide finder du inspiration og anbefalinger til at komme godt rundt om hvert af de ti spørgsmål, når du overvejer at gå i gang med en HR Business Partner uddannelse, eller et udviklingsforløb hvor du lærer at mestre Forretningsdrevet HR, uanset hvilken HR-rolle du har.

HR-kompetencer, forretningsforståelse og personlige kvaliteter

Rollen som HR Business Partner bliver stadig vigtigere til at supportere virksomhedens ledere og organisation i en kompleks og foranderlig verden.

Landets HR-afdelinger har for længst erkendt, at det ikke længere er nok blot at levere traditionelle HR-leverancer fra HR-paletten, men at et dybt og bredt kendskab til forretningen er nødvendig.

Evnen til at arbejde tæt og effektivt sammen med ledere på alle niveauer i virksomheden er afgørende for succes som HR Business Partner.

Derfor har personlige kvaliteter hos en HR Business Partner lige så stor vigtighed som HR-kompetencer og forretningsforståelse.

Det stiller krav til den enkelte HR Business Partners bevidsthed om egne stærke og svage sider at kunne samarbejde og påvirke organisationen på såvel strategisk som på taktisk niveau.

Som Forretningsdrevet HR Business Partner skal du have viden, evner og mod til at bidrage til forretningsmæssige beslutninger, og til at sikre sammenhæng mellem virksomhedens HR-dagsorden og den overordnede forretningsstrategi.

Det betyder, at du som HR Business Partner skal yde Forretningsdrevet HR support til forretningen, når der skal tages beslutninger og gennemføres forandringer, som skal sikre, at beslutningerne bliver realiseret.

De mange krav og forventninger til en HR Business Partner medfører, at du skal gøre dig umage med at finde netop den HR Business Partner uddannelse, der passer til dig.

Uddybning af 10 spørgsmål, der hjælper dig med at finde den helt rigtige HR Business Partner uddannelse, som passer til dig.

N

Spørgsmål #1

Hvorfor er du på udkig efter en HR Business Partner uddannelse?

Når du går i gang med at søge efter en HR Business Partner uddannelse, vil jeg anbefale dig, at du er skarp på, hvorfor det er netop nu, du har brug for at arbejde med udvikling i din HR-rolle:

 • Hvad er grunden til, at du leder efter en HR Business Partner uddannelse eller et udviklingsforløb?
 • Er det dig selv, der ønsker udvikling? Er det din HR-leder? Eller er det en eller flere ledere i de forretningsområder, du supporterer, som mener, du har brug for udvikling?
 • Hvilke udviklingsbehov har du brug for at få dækket i din nuværende HR-rolle?
 • Ønsker du et udviklingsforløb for at gøre dig klar til dit næste spændende HR-job?
 • Har du ikke en formel HR-baggrund, men ønsker du at prøve kræfter med rollen som HR Business Partner?
 • Andre årsager…

Inden du går i gang med et udviklingsforløb, er det altid en god idé at skabe klarhed over, hvad din bevæggrund, motivation og drivkraft er for at investere tid og kræfter i at arbejde med din egen udvikling.

Din begrundelse og den energi, du er indstillet på at bruge på et udviklingsforløb, skal nemlig gerne kunne matches af den HR Business Partner uddannelse, du vælger.

Inden opstart af et HR Business Partner udviklingsforløb hos mig, har jeg altid en afklarende samtale med hver deltager, så vi sammen kan forventningsafstemme og holde fokus på dit formål og begrundelse for at følge det intensive forløb sammen med mig.

N

Spørgsmål #2

Hvad vil du gerne have ud af at gennemføre et HR Business Partner udviklingsforløb?

Afhængig af din bevæggrund for at gå i gang med et udviklingsforløb, anbefaler jeg altid, at du bliver klar på, hvad du gerne vil opnå med forløbet.

 • Hvad er dine egne mål og ønsker, som skal opfyldes ved at gennemføre forløbet?
 • Hvad forventer din HR-leder, at virksomheden får ud af investeringen i et udviklingsforløb for dig?
 • Er der forventninger til ændret adfærd hos dig; fx i dit samspil med lederne i forretningen?
 • Er der fx relationer mellem dig og en eller flere ledere i kritiske projekter eller forretningsområder, som skal optimeres?
 • Har du brug for en bedre og mere solid forretningsforståelse?
 • Har du brug for, at den forretningsforståelse, som du allerede har, bliver sat mere effektivt i spil i forretningen?
 • Skal du arbejde mere strategisk og indgå i strategiske dialoger med top- og linjeledelse?
 • Har du en rolle som spydspids i HR-temaet, hvor du skal videregive din nye viden, færdigheder og erfaring fra dit udviklingsforløb til dine kollegaer?
 • Har du allerede god erfaring som HR Business Partner, men vil du gerne have udvidet din værktøjskasse til at arbejde mere forretningsunderstøttende?
 • Er der konkrete HR-projekter, som er kritisk vigtige for virksomhedens forretningsmæssige succes, som du skal drive og stå på mål for i den kommende tid?

Når du skal vælge din HR Business Partner uddannelse, skal du sikre dig, at uddannelsen hjælper dig med at skabe den klarhed, du har brug for i din HR-rolle og med at kvalificere dig på de kompetenceområder, hvor du har brug for at dygtiggøre dig.

Vær særlig opmærksom på, om den HR Business Partner uddannelse, du vælger, har fokus på, hvordan du kan opbygge et stærkere og dybere samarbejde med de ledere, som du supporterer, med afsæt i en mere forretningsunderstøttende HR-support.

Se efter om uddannelsen indeholde temaer som øget indflydelse, gennemslagskraft og succesfuld argumentation og præsentation af HR-initiativer.

Uddrag af temaerne i på HR Pro MASTER forløb hos mig er fx:

 • HR Business Partner rollen
 • Stå stærkt i forretningen med HR udefra-og-ind
 • Strategi- og forretningsforståelse
 • Kunsten at stille de rigtige spørgsmål
 • Arbejde med Business Cases
 • Præsentation af projekter
 • Den vigtige relation og samspillet med lederne
 • Dig og din integritet
 • Personlige kvaliteter og forventninger til dig som HR Business Partner
 • Din drivkraft og ambition som HR Business Partner.
N

Spørgsmål #3

I hvor høj grad kan uddannelsen eller udviklingsforløbet tilpasses netop dine udfordringer, kontekst og mål med at deltage?

Når du skal vælge en udviklingsaktivitet, der passer netop til dig og din situation, bør du overveje, hvorvidt et HR Business Partner kursus i en fast struktur med pensum i en fastlagt form og rækkefølge vil kunne imødekomme dit behov.

Hvis du deltager på uddannelsesdage med klasseundervisning og en generisk gennemgang af undervisningsmaterialet, i hvor høj grad vil du åbent kunne drøfte eventuelle konkrete udfordringer med ledere i de forretningsenheder, som du er HR Business Partner for?

Tilsvarende gælder diskussion af konkrete udfordringer med den aktuelle HR-dagsorden i din virksomhed samt udfordringer og muligheder i samarbejdet med dine HR-kollegaer.

Eller hvad hvis nu du bøvler med relationen til din HR-leder, som du måske synes er urimelig eller som måske stiller øget krav til dig om ændret adfærd i forretningen eller andre forandringer, som du har vanskeligt ved efterleve.

Har du mod på at tale åbent og ærligt om disse problemstillinger på en kursusdag?

Og hvad så bagefter? Hvordan er opfølgningen på det, der er vigtigt for dig?

Èt er fortrolighed, noget andet er mulighed for prioritering af opmærksomhed på netop dine udfordringer i forhold til de andre deltagere på uddannelsen.

Når du går i gang med et HR Pro MASTER forløb sammen med mig, starter vi altid med en grundig snak om dine konkrete udfordringer, mål og ambitioner, hvor vi samtidig sikrer, at vi holder fokus på eventuelle krav og forventninger fra dine stakeholders i virksomheden.

På HR Pro MASTER forløbet får du en omfattende værktøjskasse med redskaber, der hjælper dig med at udfordre konstruktivt og yde en Forretningsdrevet HR support til lederne i din virksomhed.

Sammen arbejder vi systematisk med, hvordan du bedst kan bruge dine personlige kvaliteter til et stærkt og effektivt samarbejde og makkerskab med de enkelte ledere i forretningen.

Det gælder uanset, om:

 • du har ambitioner og gerne løfte din rolle og dit samspil med forretningen fra godt til bedre
 • du har udfordringer og synes, det kan være bøvlet at være forretningens partner – i hvert tilfælde, når det gælder nogle af de ledere, du supporterer
 • du (og måske din HR-leder) gerne vil se en positiv forandring i din support, dit samspil eller dine resultater.

Med mig som din sparringspartner kan du – ufiltreret – dele bøvl med de ledere, du supporterer, ligesom du selvfølgelig kan dele dine overvejelser, ambitioner, tvivl, udfordringer og vilde idéer.

I samarbejdet med mig kan du slappe helt af. Det er ikke noget på spil. Du behøver ikke at præstere. Det hele bliver mellem dig og mig.

Mit eneste mål er at hjælpe dig til at blive den bedste Forretningsdrevet HR Business Partner, som netop du ønsker dig at blive.

N

Spørgsmål #4

Hvilken form og indhold af undervisningsmaterialet indgår som pensum i HR Business Partner uddannelsen?

Hvordan stemmer indholdet af HR Business Partner uddannelsen overens med netop de udviklingsbehov, du har, og med de forventninger, som dine eventuelle stakeholders har, til den udvikling og forandring, du gerne skal opleve, når du gennemfører uddannelse?

Er der balance mellem teori, cases og implementerbare redskaber i undervisningsmaterialet?

I hvilket format forefindes undervisningsmaterialet? Er det fx bøger og online tekster? Skal man løse opgaver undervejs?

Findes materialet også på video eller som lydfiler?

Findes pensum som en kombination af forskellige formater, så du kan vælge det format, der passer bedst til din foretrukne læringsstil?

Har du 1-1 kontakt med underviseren med mulighed for at gennemgå og tilpasse materialet, så det passer til netop den kontekst, du er i  – og imødekommer de behov, som du har?

Hvordan håndteres relevante HR Business Partner temaer, som ikke indgår i pensum?

Ingen uddannelse kan indeholde alle de temaer, som er relevante for rollen form HR Business Partner.  Du skal derfor være opmærksom på om de temaer, som du også finder relevante, bliver formidlet på anden vis.

HR Pro MASTER er et fleksibelt udviklingsforløb, hvor undervisningen foregår ved en kombination af 1-1 coachingsessioner med mig og selvstudium via online træningsmoduler.

Du får adgang til tekster, lydfiler, videoer, pdf-downloads og eBøger på en intuitiv læringsplatform.

Din online adgang til en solid HR Business Partner værktøjskasse, i kombination med vores sparringssessioner, er en kraftfuld og effektiv måde at få nye indsigter og implementere de redskaber og ændret adfærd, du har brug for, så du står endnu stærkere i din HR Business Partner rolle.

Fordi du ikke blot arbejder med pensum alene, men vi to følges i et parløb, så sikrer jeg, at din nye læring hele tiden bliver koblet til din hverdag og de konkrete udfordringer.

N

Spørgsmål #5

Hvilken baggrund har underviseren på HR Business Partner uddannelsen?

At blive en dygtig HR Business Partner handler om meget mere end, at de faglige kompetencer er i orden.

Det handler i høj grad om personlige kvaliteter, mindset og adfærd.

Det samme gælder for den underviser, som skal kvalificere dig til at blive en stærkere HR Business Partner.

Undersøg om underviser(ne) har praktisk erfaring som HR-professionel og ansat i en intern HR-afdeling.

Du og jeg, som kender til forholdene i en intern HR-afdeling, kender også til de dilemmaer, udfordringer og muligheder, det giver.

En person, der kun har været underviser eller ekstern konsulent, uden at have været ansat i en virksomheds HR-afdeling, har ikke præcis den erfaring med.

Det ved jeg helt bestemt, for jeg har selv både været HR-ansvarlig i markante virksomheder som Det Kongelige Teater og TV2, og jeg har været selvstændig Forretningsdrevet HR Rådgiver siden 2007.

Der er verdener til forskel, om du er på besøg som ekstern konsulent med inspiration eller underviser i et klasselokale, eller om du skal været i orkanens øje som HR-medarbejder i en virksomhed, hver dag på godt og ondt.

Med ledere, der er lette at samarbejde med, og med ledere, der mildest talt er bøvlede at arbejde sammen med.

Tjek også underviserens uddannelsesmæssige baggrund og øvrige erhvervsmæssige baggrund.

Som HR Business Partner træner er det et kæmpe plus at have erfaring som leder af en eller flere forretningsenheder i en virksomhed, hvor man har været intern kunde til HR og ved, hvad der er vigtigt for forretningen, at HR tager sig af.

Hvis underviseren er meningsdanner i det danske HR community, så tag stilling til, om du resonerer med de holdninger, der bliver givet til udtryk – ikke blot fagligt, men også personligt.

Hvor meget giver underviseren af sig selv?

Har underviseren skrevet bøger? Bidrager underviseren aktivt med blogindlæg og på LinkedIn. Kan du fx finde videoer med underviseren, når du googler? Hvad synes du i givet fald om tonen og indholdet?

HR Pro MASTER forløbet deler jeg hudløst ærligt mine egne erfaringer som HR-ansvarlig på godt og ondt.

Jeg deler også gavmildt ud af mange cases fra HR transformationsprocesser og erfaring med træning af HR Business Partnere i private og offentlige virksomheder (selvfølgelig i anonymiseret form).

Jeg har 40 års erhvervserfaring som linjeleder i Novo Nordisk farmaceutisk produktion, HR-ansvarlig på Det Kongelige Teater og HR Direktør på TV2. I 2005 blev jeg udnævnt til Ridder af Dannebrog for min indsats med en omfattende udviklingsproces for organisationen på Det Kongelige Teater. Oprindeligt er jeg uddannet kemiingeniør og executive MBA.

Som Forretningsdrevet HR Rådgiver har jeg siden 2007 hjulpet 1000-vis af HR-professionelle i private og offentlige virksomheder med at opnå den rette synlighed og arbejde strategisk og forretningsunderstøttende med virksomhedens HR-opgaver.

Jeg gør mig umage med at bidrage med Forretningsdrevet HR inspiration til danske HR professionelle på HRBLOG.DK og via en gratis HR Pro Klub.

Måske har du læst mine populære HR-bøger, Perfekt Partnerskab og Formlen for Forretningsdrevet HR (begge indgår som pensum på HR Pro MASTER).

Jeg har udgivet Dave Ulrich’s bøger,HR Udefra og Indog The Leadership Capital Index, på dansk på eget forlag (disse indgår også som pensum på HR Pro MASTER forløbet).

Jeg er lige ud af posen, uden så mange dikkedarer. Du får med garanti en coach og sparringspartner, der gavmildt deler ud af erfaringer, gode som dårlige. Jeg tør godt at stå ved, at jeg er en moden dame med meninger. Og så gør jeg en dyd ud af at gøre det komplekse mere simpelt med en god portion sund fornuft.

Jeg er vildt optaget af, at deltagerne får mest muligt ud af HR Pro MASTER forløbet.

Så hvis du vælger HR Pro MASTER forløbet, lover jeg dig så stor opmærksomhed gennem forløbet, som du orker at modtage.

N

Spørgsmål #6

Hvilken opmærksomhed får du fra underviseren før, under og efter forløbet?

Ønsker du personlig kontakt med underviseren gennem dit HR Business Partner udviklingsforløb, eller foretrækker du en mere anonym kontakt med en kursusadministration mellem undervisningsaktiviteterne?

Hvordan sikrer underviseren sig kendskab til netop dine mål og forventet udbytte med at deltage, og hvordan følges op undervejs?

Hvor tilgængelig er underviseren gennem forløbet? Også mellem undervisningsaktiviteterne?

Kan du tage kontakt til underviseren for sparring eller spørgsmål, efterhånden som du begynder at implementere den læring og de redskaber, du får i dit udviklingsforløb.

Er underviseren tilgængelig og nærværende til at have fokus på præcis det, du har brug for i din udvikling som HR Business Partner?

Er der en gennemgående underviser ved alle undervisningsaktiviteter, eller skal du starte forfra med at forklare din kontekst, når du møder en ny underviser.

Har du mulighed for at tage fat i underviseren, efter uddannelsen er afsluttet?

Når du deltager på HR Pro MASTER forløb hos mig, er jeg din wingwoman og livline gennem hele dit udviklingsforløb, foruden de personlige sparringssessioner, som er en del af dit udviklingsforløb.

Vi starter altid dit forløb med en grundig snak, så du kan få det optimale ud af dit udviklingsforløb, både hvad angår den coaching, du får hos mig, og en grundig gennemgang af undervisningsmaterialet, så du kan planlægge og prioritere din læringsproces klogt.

Selvom undervisningsmaterialet findes online, kan du altid få fat i mig direkte. Og jeg hjælper dig altid godt videre, så hurtigt jeg kan.

N

Spørgsmål #7

Hvilken fleksibilitet vedrørende tid og geografi vil være optimal for dig?

Jeg gætter på, at du har susende travlt i din hverdag. Når du tilmelder dig en HR Business Partner uddannelse, er du topmotiveret og klar til at give den gas med din udvikling. Og du er klar til at afsætte den nødvendige tid.

Men i 9 ud af 10 tilfælde sker det, at du bliver overhalet af hverdagens opgaver og udfordringer, så du må give køb på dine gode intentioner.

Hvis HR Business Partner uddannelsen består af off-site kursusdage med tilhørende transporttid og fravær i dit job, føler du dig måske så presset på jobbet, at du enten melder afbud – eller du deltager, samtidig med at du forsøger at passe dit job.

Hvis du har brug for fleksibilitet både privat og arbejdsmæssigt, så sørg for at vælge et HR Business Partner udviklingsforløb, der imødekommer dine behov.

Når du deltager på HR Pro MASTER kan du gennemgå læringsmaterialet, når og hvor det passer dig. Og i det tempo og i den rækkefølge, der passer til netop dine behov.

Du kan fx lytte og lære, mens du er på farten.

Det er til stor værdi for HR Pro medlemmer, der rejser meget, eller som har meget transporttid i bil eller tog mellem hjem og arbejde eller mellem de enheder, de supporterer over hele landet.

Det noget af pensum på HR Pro MASTER findes nemlig på lydfiler. Du kan også vælge blot at lytte til lydsiden af de mange læringsvideoer.

Det meste af materialet findes også at læse online, i bøger og som pdf downloads, så du kan vælge det format, der passer bedst til din måde at lære på. Nogle af deltagerne vælger fx at læse Formlen for Forretningsdrevet HR for derefter at genopfriske pointer ved at lytte, når det kan passe ind.

Fordelen ved at have læringsmaterialet tilgængeligt online er – særlig video og lyd – at du kan se og gense materialet lige så tosset du vil, og i den rækkefølge, der passer til de situationer, der opstår hos dig.

Dem, der kender mig, siger, at det er som, jeg er hos dem i real life – dog med den fordel, at de kan høre pointerne igen og igen (i stedet for ikke at kunne huske det hele, når jeg har afsluttet en live workshop).

De fleste HR Pro MASTER deltagere har konkrete udviklingspunkter, som de vil arbejde med gennem forløbet. Jeg sørger for at guide direkte til de moduler og materiale, som hjælper med netop disse temaer.

Nogle vælger at arbejde med materialet fra en ende af, men de fleste foretrækker at arbejde med de udviklingsområder, som giver resultater nu og her.

Med andre ord, så giver et HR Pro MASTER medlemskab dig en stor fleksibilitet – med mig på sidelinjen undervejs i forløbet.

N

Spørgsmål #8

Hvilken værdi og udbytte får du i forhold til omkostninger ifm uddannelsen?

De fleste HR Business Partner uddannelser er sammensat af nogle undervisningsdage med fysisk fremmøde. Prisen for uddannelsen afhænger som regel af antallet af undervisningsdage.

Der er sjældent bidrag med aktiviteter fra eller kontakt til underviser eller undervisningssted mellem undervisningsdagene, hvor deltagerne måske selv arbejder med en opgave.

HR Pro MASTER har du adgang til alt undervisningsmateriale gennem et 12 måneders forløb, hvor du kan arbejde med materialet, præcis når det passer ind i din travle hverdag.

Hvis jeg skulle ud i din virksomhed og undervise dig og dine HR-kollegaer i alt materialet på HR Pro MASTER, ville det svare til ca 8-10 fulde workshopdage (udover tid til at arbejde med alle redskaberne).

Endvidere får du personlige sparringssessioner og løbende opmærksomhed fra mig gennem hele forløbet.

På kort formel; så får du altså med HR Pro MASTER 12 måneders fuld power på din udvikling som HR Business Partner for ca samme investering, som du skal give for 4-6 undervisningsdage på et traditionelt kursus, hvor du skal bøvle med fravær fra din arbejdsplads og tid og omkostninger til transport.

N

Spørgsmål #9

Hvad får din virksomhed ud af, at du deltager på HR Business Partner forløbet?

Det er naturligvis vigtigt, at du som HR Business Partner selv får det maksimale ud af at deltage på en HR Business Partner uddannelse.

Men hvad med din virksomhed?

Hvad får virksomheden ud af at investere i din HR Business Partner uddannelse?

Hvad får HR-teamet eller HR-afdelingen ud af, at du bruger penge, tid og opmærksomhed på et uddannelsesforløb?

Hvad får organisation og forretning ud af det?

Er der særlige udfordringer i et forretningsområde, som skal nyde godt af, at du blive opkvalificeret? Eller er der et vigtig HR projekt, som skal implementeres effektivt i virksomheden?

Er der særlige KPI’er for HR eller forretning, som skal knyttes op på udbyttet af dit udviklingsforløb?

HR Pro MASTER forløbet vil de ledere, som du er partner for, under alle omstændigheder kunne mærke, at du:

 • gennem større synlighed og gennemslagskraft bidrager mere (pro)aktivt til at løse forretningsmæssige udfordringer gennem ledelsesmæssige og organisatoriske indsatser
 • bliver bedre til at opbygge og vedligeholde effektive samarbejdsrelationer med fokus på resultater
 • viser øget interesse og forståelse for forretningen, som gør dig mere proaktiv og bedre til at komme med løsninger, der skaber værdi og øger organisationens performance
 • blive bedre til at sikre en stærk kobling mellem strategiske HR-tiltag og forretningsmæssige behov
 • bliver en mere værdiskabende sparringspartner i såvel hverdagen som i kritiske situationer

Ved opstart af dit HR Pro MASTER forløb tager vi nemlig en runde på:

 1. Hvad du skal have ud af at deltage på udviklingsforløbet.
 2. Hvad din HR-leder (og måske resten af HR-afdelingen) skal have ud af, at du deltager.
 3. Hvad din virksomhed eller særlige forretningsenheder skal have ud af din deltagelse på HR Pro MASTER.
N

Spørgsmål #10

Hvad siger andre deltagere om HR Business Partner udviklingsforløbet?

Når du læser og hører, hvad tidligere deltagere siger, så læg mærke til, hvad de siger om uddannelsens form, indhold, udbytte og underviser.

Kan du spejle dig og dine behov i nogle af de tidligere deltagere?

Nedenfor er et par udtalelser fra deltagere på mit forløb – du kan se flere udtalelser her.

Se hvad HR Business Partnere siger om HR Pro MASTER

Jannik Damsgaard Pedersen

Jannik Damsgaard Pedersen

HR Business Partner, Carl Ras

Jeg kan tydeligt mærke, at forløbet har sat skub i min udvikling som HR Business Partner. Jeg føler, at jeg står meget stærkere som sparringspartner for lederne, og den Forretningsdrevet HR tilgang har styrket mit mindset og har lært mig, hvor essentielt det er, at HR altid tager afsæt i forretningens reelle behov.

Gitte er en stærk formidler, både som sparringspartner, men også via hendes bøger og online kurser. Det gør, at den Forretningsdrevet HR tilgang bliver praksisnær og anvendelsesorienteret, så det hurtigt kan omsættes til konkrete handlinger i ens egen kontekst.

Gitte er tillidsvækkende og meget dygtig til at sætte sig ind i konkrete udfordringer. Hun er skarp til at finde frem til kerneproblemet og komme med hendes take på, hvordan man kan gribe udfordringen an.

Det gør hendes sparring både effektiv og værdifuld og jeg har følt mig inspireret og afklaret efter hver eneste sparring med Gitte.

Jeg vil klart anbefale Gitte Mandrups udviklingsforløb til alle HR professionelle!

Anne Ophus

Anne Ophus

HR Business Partner, Danske Bank

Jeg synes grundlæggende, at du er top professionel og leverer rigtig god kvalitet.

Det, som jeg sætter pris på i det online HR Business Partner forløb med coaching, jeg var igennem, da jeg var HR Partner i Københavns Lufthavne A/S, var dialogen med dig om de konkrete sager, og hvordan jeg skulle/kunne håndtere dem.

Generelt set synes jeg, at dit online materiale er super spændende, og jeg har lyst til at læse det. Materialet er let tilgængeligt, og jeg synes det er inspirerende med de mange links til artikler og dine råd.

Det er ikke fordi, det forretningsorienterede HR perspektiv er helt nyt for mig, men du har mange rigtig gode pointer og måder at illustrere disse på.

Det som har gjort den største forskel for mig har været at høre, hvordan du ville gribe mine konkrete udfordringer an, hvis du var i mine sko.

 

 

Vil du også skabe resultater i virksomheden og stå stærkt i samarbejdet med ledelsen?

Uanset hvilken HR Business Partner rolle, du har – eller gerne vil have – så gælder det om, at du har et tæt samarbejde med lederne i de forretningsenhederne, du er partner for og med.

På et HR Pro MASTER forløb sætter vi sammen fokus på resultater og optimering af samarbejdet med de ledere, du arbejder sammen med.

Som din personlige sparringspartner vil jeg inspirere, skubbe, udfordre og støtte dig til at nå stærkt og sikkert videre i dit samarbejde med de ledere og forretningsområder, hvor:

 

 • Du har ambitioner og gerne vil noget mere i din rolle og i dit samspil med forretningen.
 • Du har udfordringer og synes, det kan være bøvlet at være forretningens partner.
 • Du (og måske din HR-leder) gerne vil se en positiv forandring i din support, samspil eller resultater.