HR Business Partner træning og fælles udvikling for HR team

Trin-for-trin udviklingsforløb for HR-teamet, som HR-ledere selv kan (og bør) drive

Måske kan du genkende en eller flere af nedenstående udfordringer for dit HR-hold:

 

 • Du vil gerne have, at dit team har en tættere og mere effektiv dialog med forretningen.
 • Forretningen bruger ikke HR (Business Partner) teamet optimalt.
 • HR Business Partner teamet bliver hængende i HR-driftsopgaver.
 • Dit HR-team redskaber til at forstå og få bedre fat i forretningen.
 • Du og HR-dit team har brug for indspark og konkrete greb til at arbejde mere strategisk.
 • Kontakten og samarbejdet mellem dit team og nogle af linjelederne kunne være bedre.
 • Synergi, vidensdeling og udnyttelse af faglig kapacitet internt i HR kan blive bedre.
 • Du er leder for et nyt HR (Business Partner) Team.
 • Du er i tvivl om, hvordan I skal definere eller re-definere HR Business Partner rollen.
 • Du og dit HR-team vil gerne være den samarbejdspartner, som virksomhedens ledere hverken kan eller vil undvære.

Hvis du og dit HR (Business Partner) team kan genkende en eller flere af ovenstående udfordringer, vil det være super stærkt, hvis teamet gennemgår et udviklingsforløb sammen, i stedet for at du sender enkelte medlemmer af teamet af sted på kursus.

Med et fælles udviklingsforløb får du og dit HR-hold en fælles referenceramme for at være forretningens partner, hvor alle i teamet følges og samtidig kan spille hinanden gode undervejs i udviklingsforløbet.

Med en fælles udviklingsproces vil HR-teamet endvidere opdage synergier i deres faglige og forretningsmæssige kompetencer samt personlige kvaliteter.

Forretningsdrevet HR fundament for dit HR-hold

Det første og vigtigste, du skal gøre, er at stille skarpt på formål og forretningsmæssig målsætning med at igangsætte udvikling af HR-teamet.

 

Afgørende for at du lykkes med dit team er, at du sætter fokus på kultur, mindset og adfærd i HR-teamets samspil med forretningen, suppleret med redskaber til at agere mere forretningsdrevet ved håndtering af såvel operationelle som strategiske HR-opgaver i hverdagen.

Med de tre første trin er det forretningsmæssige fundament for udvikling af HR-teamet på plads.

De næste fire trin har fokus på HR teamets udvikling som resultatskabende partner i forretningen, med fokus på holdning og handling.

7 trin til udvikling af dit HR-team

Trin 1: Skab fælles klarhed i HR teamet om, hvad virksomhedens forretningsmæssige mål, planer og udfordringer er på kort og på langt sigt.

Trin 2: Skab fælles klarhed i HR teamet om, hvad organisationen skal være i stand til at kunne levere.

Trin 3: Sikre fælles forståelse og anvendelse af en stærk kobling og sammenhæng mellem HR-indsatser og HR-leverancer, som gør organisationen i stand til at levere på virksomhedens behov og resultater.

Trin 4: Definér den nødvendige mentalitet i HR med fælles forståelse for den påkrævede holdning eller mindset, og tilhørende adfærd eller handling, såvel hos den enkelte i HR-teamet som i HR-teamet samlet set.

Trin 5: Som minimum skal frontline medlemmer af HR-teamet, der er i direkte indgreb med virksomhedens ledere, klædes på til at forstå den forretningsmæssige side af de områder, som de er HR support for.

Trin 6: Frontline medlemmer af HR-teamet skal klædes på til at fungere optimalt i samarbejdet med lederne.

Trin 7: Etablere, implementere og vedligeholde en fælles Forretningsdrevet HR praksis via fælles processer og værktøjskasse.

Læring fra online moduler omsættes til praksis i gennem aktiviteter i HR teamet gennem et effektivt og effektfuldt udviklingsforløb med besparelse i tid og penge

 • Det fælles udviklingsforløb er forankret omkring adgang til min omfattende online værktøjskasse via e-learning og effektive drøftelser på møder med HR teamet.
 • Det betyder, at du ikke skal bruge hverken tid eller penge på dyre kursusophold.
 • Det er ikke nødvendigt at tage teamet væk over flere dage med konsekvenser fra teamets arbejde med og i forretningen.
 • Det fælles udviklingsforløb gennemføres således med stor fleksibilitet og med mulighed for at tage højde for de uforudsigelige udfordringer i virksomhedens hverdag, som altid opstår undervejs.

Typiske aktiviteter og elementer i et fælles udviklingsforløb over 12 måneder for HR teamet med henblik på læring, udvikling, implementering og forankring.

Individuel læring

Individuel forberedelse via e-learning om aftalte temaer for teamet; fx læse eller lytte til moduler ifm transporttid, eller når det kan passes ind i hverdagens opgaver.

Drøftelser på teammøder

Gennemgå læring og refleksioner ved fælles drøftelser på regelmæssige teammøder; med beslutning om hvilke nye indsigter, der skal omsættes til praksis.

Makkerpar

Løbende sparring i makkerpar med body-sparring og accountability partnere ift refleksion, implementering og forankring af nye indsigter og ny praksis.

Fælles træning på workshops

Fælles træning i teamet med afsæt i effektfulde øvelser, som er beskrevet grundigt i online materialet. Træning faciliteres af HR-leder selv, evt med hjælp til planlæging fra Gitte Mandrup.

Individuelle udviklingsbehov

Individuelt selvstudium af relevante, specifikke træningsmoduler baseret på udviklingsbehov hos den enkelte i teamet. Materialet kan ses, lige så ofte som det ønskes.

Dialog med HR-leder

Opfølgning og sparring mellem HR-leder og HR-medarbejder på individuelle udviklingsbehov hos den enkelte i teamet med afsæt i handlingsplaner og indsatsområder.

Erfaringer fra udvikling af HR-teams med afsæt i materiale på min Forretningsdrevet HR online undervisningsplatform.

I al ubeskedenhed, så synes vi selv, at vi var meget godt kørende inden vi deltog i kurset.
Vi har ikke bare øget vores forståelse af forretningen; vi har også øget vores evne til at se os selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen.

Camilla Ellehave, Novo Nordisk

Læs om læring & proces for Novo Nordisk HR Business Partner Team

Camilla Ellehave, HR Director, Novo Nordisk

Hele mit team har det seneste halve år haft adgang til Gitte Mandrup’s e-lærings moduler og materialer om HR Business Partnering, og jeg har derudover haft adgang til HR Chef-modulerne.

Mit team af senior HRBP’ere og jeg har haft stor fornøjelse af at høre Gitte Mandrups “Perfekt Partnerskab” på lydbog og tage fat på HR Business Partner kurset. Vi har især været glade for bogen kunne minde os om partnerskabets dynamik – ikke mindst begrebet komplementær handlekraft – og få nye tilføjelser til vores fælles sprog og begreber.

Nogle af modulerne har vi taget som individuelle træningssessioner, som den enkelte selv har valgt til og planlagt, og andre af modulerne har vi taget samtidig og brugt som udgangspunkt for en konkret diskussion eller opgave i teamet.

Vi hørte fx hele lydbogen og lavede 12-minutters øvelsen sammen, og det gav os et helt nyt sprog og forståelse af rollens muligheder, og samtidig en bedre forståelse for forretningens ens og forskelligartede behov. Og det var lige præcis det, jeg havde håbet på, at kurset kunne bidrage til.

Vi har ikke bare øget vores forståelse af forretningen; vi har også øget vores evne til at se os selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen. Vi er blevet endnu bedre til at forudse forretningens behov og endnu bedre til at gen-tænke vores årshjul og kerne-leverancer, så de bliver meningsfulde og værdifulde for forretningen og lederne, som ofte er de udførende aktører.

I al ubeskedenhed, så synes vi selv, at vi var meget godt kørende inden vi deltog i kurset. Kurset har alligevel formået at lægge flere lag på vores HR-faglighed og – måske endnu vigtigere – skabt en helt skarp forbindelse mellem, på den ene side, forretningens udfordringer og strategiske retning, og på den anden side, måderne hvorpå vi bedømmer vores eget arbejde.

Vi bedømmer ikke længere udelukkende vores eget arbejde ud fra en HR-professionel logik og faglighed. Det er jo fint, at vores bidrag er baseret på den nyeste HR-tænkning og gør et fint kunstnerisk indtryk hos modtagerne. Det er bare endnu vigtigere, at vores indsatser gør en forskel for forretningen. Og Gitte’s kursus kan heldigvis hjælpe én videre på sin vej med begge dele.

Så vores opfordring til alle andre HR-teams og -chefer, som tænker, at der stadig er plads til at blive endnu bedre fagligt funderede, eller som gerne vil blive endnu bedre til at bidrage til at skabe forretningsmæssige gevinster er:

 1. Meld jer til Gitte’s kursus
 2. Sæt tid af i kalenderen til at deltage i de relevante moduler
 3. Prioriter diskussionerne, som bliver afledt af de nye indsigter.

Og glæd jer over den rolle, I nu spiller i organisationen og de resultater, I er med til at skabe!

Forløbet har bidraget positivt til, at vi i endnu højere grad udfordrer hinanden på, hvorfor vi gør det, som vi gør og på virkelig at have fokus på balancen mellem den enkelte forretnings behov (og den enkeltes leders behov) og den samlede virksomheds behov.

Cecilia Ann Rebild, Haldor Topsøe

Læs om læring & proces for Haldor Topsøe HR Business Partner Team

Cecilia Ann Rebild, GM – Head of Leadership and Organizational Development | Human Resources, Haldor Topsoe A/S

Vi har i vores team deltaget på Gitte Mandrups online HR kurser.

Vi kan varmt anbefale kurserne til HR kollegaer i mange forskellige type virksomheder – både hvis HR partner rollen er ny, eller man har arbejdet i den længe – giver dette forløb meget relevant inspiration og læring til, hvordan man fortsat kan skærpe og udvikle sig.

Forløbet har bidraget positivt til, at vi i endnu højere grad udfordrer hinanden på, hvorfor vi gør det, som vi gør og på virkelig at have fokus på balancen mellem den enkelte forretnings behov (og den enkeltes leders behov) og den samlede virksomheds behov.

Kurserne har også medvirket til, at vi er blevet endnu mere tydelige på, hvem vi repræsenterer som HR partner (nemlig hele virksomheden – og ikke enten ledere og/eller medarbejdere).

Kurserne bidrager både positivt til refleksion og er også meget praktisk og anvendeligt med værktøjer. Refleksionen har givet os opmærksomhed om vores egne kompetencer og ståsted i egen rolle samt den røde tråd i det arbejde, som vi udfører. Og den praktiske tilgang er samtidig også meget hjælpsomt med forslag til modeller, spørgsmål, tjeklister og eksempelvis tavletest.

Desuden giver det en stor fleksibilitet at kurset er online, og at vi kan tilgå det hvor og hvornår vi vil. Vi har både arbejdet med vores egen læring og drøftet og fokuseret på, hvad vi som team får ud af at arbejde med kurserne.

Bl.a. har vi ved at dele vores individuelle læringer fra at deltage i online kurset, opnået nye fælles læringer sammen. For os har det fungeret bedst, når vi tydeligt har fået aftalt, hvad vi skal høre/se hvornår og så drøfte det efterfølgende.

Dette forløb er således meget nyttigt, uanset om du & dit team har brug for at lære om Forretningsdrevet HR fra ”scratch” eller gerne vil genopfriskes og/eller udfordres på jeres nuværende antagelser.

Læs om proces & læring for Danske Bank HR Business Partner team

Dagrofa har 9 dygtige HR konsulenter, som alle havde behov for at udvikle deres kompetencer til et nyt niveau, dels drevet af kravene fra forretningen, men også et ønske om selv at udvikle sig. Et hardcore forløb, som alle synes er super fedt…. og lederne kvitterer også.

Desirée Breel, Dagrofa

Læs om læring & proces for Dagrofa HR Business Partner Team

Desirée Breel, HR Business Manager, Dagrofa

Fra HR konsulent til HR Business Partner

HR i Dagrofa har en solid plads ved ledelsesbordet, og kravene til vores leverancer, og måden hvorpå vi leverer, er både øget og ændret. For lederne handler det ikke mere om, at HR bare er hænder og eksperter, men også solide partnere i forskellige projekter, daglige opgaver, forandringsprojekter og hardcore ledelsesbeslutninger.

Et benhårdt HRBP udviklingsforløb

Dagrofa har 9 dygtige HR konsulenter, som alle havde behov for at udvikle deres kompetencer til et nyt niveau, dels drevet af kravene fra forretningen, men også et ønske om selv at udvikle sig. Derfor besluttede HR ledergruppen at give dem et udviklingsforløb, som udviklede dem fra konsulenter til HR Business Partnere.

Deres udviklingsforløb startede i januar 2018 og slutter til efteråret med en eksamen. Hele forløbet er bygget op omkring Gitte Mandrups HRBP online forløb.

For at sikre forankring af læringen, mødes HR konsulenterne 4 gange af en halv til en dags varighed, hvor Dagrofa sammen med Gitte Mandrup har lavet nogle workshops, hvor vi arbejder med alle de elementer, som er i HRBP online forløbet. Ind imellem har vi haft en hel dags træning i forandringsledelse, en dag med kommunikation og 2 dage med procesfacilitering og ‘det gode møde’.

Mellem hver workshop skal HR konsulenterne læse og forberede sig til næste modul. De mødes i mindre grupper med opgaver og sparring. De laver refleksionsøvelser, og midt i forløbet får de en coachingseance med Gitte Mandrup.

Et hardcore forløb, som alle synes er super fedt…. og lederne kvitterer også.

Online kurset har givet os en masse inspiration og refleksion i vores tilgang til at blive en endnu bedre Forretningsdrevet HR Business Partner med et udefra og ind perspektiv og samtidig øget vores fokus på dialogen om resultatskabende HR leverancer koblet til vores forretningsområders strategi.

Danske Bank, HR Business Partner team

Læs om læring & proces for Danske Bank HR Business Partner Team

HR Business Partner Team for Staff Functions Danske Bank Group A/S

Vi er et Team på 3 HR Business Partnere der det seneste halve år har haft adgang til Gitte Mandrup’s e-lærings moduler og materialer om Forretningsdrevet HR Business Partnering modulerne.

Et af hovedpunkterne i Danske Banks strategi frem til 2020 er en Kulturtransformation (for Danske Bank) globalt. Det sætter naturligvis en helt ny dagsorden for bl.a. vores fokus på det strategiske arbejde med udvikling af forretningsområderne, lederteams etc. samt naturligvis også vores generelle dialog med vores stakeholders.

Derfor har vi i vores team et stort fokus på den strategiske HR agenda og ønsker at stå som en stærk forretningspartner i vores Business Units.

Online kurset har givet os en masse inspiration og refleksion i vores tilgang til at blive en endnu bedre Forretningsdrevet HR Business Partner med et udefra og ind perspektiv og samtidig øget vores fokus på dialogen om resultatskabende HR leverancer koblet til vores forretningsområders strategi.

De nye indsigter og redskaber fra e-learning modulerne har givet os nogle gode muligheder for at italesætte og diskutere, hvordan vi kan forbedre koblingen mellem HR og forretningen samt øge vores evne til at indgå i en tættere dialog med lederne om forretningens mål og planer og HR som værdifuld bidragsyder hertil.

Det har i høj grad givet os nogle gode redskaber og indspark til at booste vores rolle til at blive en endnu bedre Forretningsdrevet HR Business Partner.

Bedste hilsner
Charlotte Thorsen, Charlotte Hove og Gladys Røddik

Ressourcer & redskaber til at opbygge et stærkt Forretningsdrevet HR Partnerskab

1. HR-teamet kan læse eller lytte til Formlen for Forretningsdrevet HR

Gennem de seneste år har flere HR-teams arbejdet med Formlen for Forretningsdrevet HR i et fælles udviklingsforløb eller HR-bogklub.

Forskellige modeller for fælles brug af bogen tilpasses, hvordan de enkelte HR-teams er organiseret og lokaliseret.

I nogle virksomheder er det udelukkende HR Business Partner teamet, der arbejder systematisk med bogen.

Især bogens del 2 er relevant for HR Business Partnere, men også for HR-udviklingskonsulenter (og faktisk også rekruttering med super vigtige touchpoints med forretningen).

Del 2 tager nemlig grundigt fat i makkerskabet mellem HR og forretningen – baseret på solid forretningsforståelse og resultatskabende samarbejde.

I andre virksomheder arbejder ALLE i HR med bogens del 1, der giver fundamentet for Forretningsdrevet HR, sådan som jeg har defineret det siden 2007.

Bogens del 3 fokuserer på rollen som HR-leder og HR-ansvarlig og på udvikling af en Forretningsdrevet HR funktion.

Der arbejdes forskelligt med bogen afhængig af hvor mange medarbejdere og teams, der er i HR-funktionen:

Nogle foretrækker at arbejde i makkerpar, hvor 2-4 HR Pro’er i samme HR-team følges ad ved læsning af bogen.

De læser (eller lytter til) et kapitel eller to, hvorefter de taler sammen hver 3.-4. uge om nye indsigter, hvilke redskaber, de kan bruge – og hvad der ikke lige vil spille i deres kontekst.

Herefter mødes alle i HR, måske hver 3. måned, hvor de deler “hvad har vi lært” og “hvad har været svært” (ved afprøvning af redskaberne).

På den måde opnås et fælles Forretningsdrevet HR mindset baseret på fælles Forretningsdrevet HR principper, der gælder netop i din virksomhed.

Uanset hvilken model, du foretrækker for fælles gennemgang af Formlen for Forretningsdrevet HR i HR-teamet, så anbefaler jeg altid ikke at gå for hurtigt frem.

Hellere tage jer god tid til at læse/lytte bogen igennem og drøfte de mange cases og redskaber, for derefter at tage stilling til hvad, der vil virke for HR i netop jeres virksomhed.

… end at høvle bogen igennem, og ikke rigtig tage redskaber og pointer til sig.

 

2. Giv HR-teamet et quickfix til bedre forretningsforståelse

Flere HR-ledere vælger at supplere det fælles udviklingsarbejde med Formlen for Forretningsdrevet HR i HR-teamet med mit korte online Crash Course med genveje til at opnå og anvende en bedre forretningsforståelse.

Hvis HR-teamet har brug for en større forretningsforståelse (som er en vigtig del af et Forretningsdrevet HR Partnerskab), så hjælper Crash Course med at knække HR Pro koden til at opnå og anvende forretningsforståelse og få (større) gennemslagskraft i samarbejdet og dialogen med lederne, også selvom forretning (måske) ikke interesserer HR-teamet, og I (måske) har valgt at arbejde med i HR, fordi I kan li’ at arbejde med mennesker.

Mette Wienberg

Mette Wienberg

HR Manager, GLS Denmark

Tak for at være en fantastisk ledercoach på Forretningsdrevet HR. Din evne til at udfordre og motivere mig og mit team har været en afgørende faktor i vores udvikling. Du har formået at bryde barriererne og få os til at tale forretningens sprog, hvilket har gjort en stor forskel i vores samarbejde med resten af organisationen.

Din tålmodighed, dedikation og ekspertise har været inspirerende. Du har guidet os igennem en udviklingsrejse, hvor vi har lært at være mere inkluderende og tættere på forretningen. Vi kan tydeligt mærke, hvordan vores adgang til forretningen er blevet styrket, og hvordan vi nu spiller en mere aktiv og værdiskabende rolle for virksomheden.

Jeg er dybt taknemmelig for din indsats og vil klart anbefale dig som ledercoach til enhver, der ønsker at styrke deres forretningsdrevne HR-praksis. Du er en ekspert i at bringe HR på banen på stærkeste vis og sikre, at vi er med til at skabe værdi for forretningen. Endnu engang tak for din uvurderlige støtte.

Workshop med sejt HR-team i GLS Denmark

Har du set GRATIS HR Chef BOOT CAMP?

Klogt svar på vigtigt spørgsmål til HR

HR Strategien starter i forretningen

Hvordan står det til i organisationen?

Målrettede HR-indsatser

Strategisk HR Lederskab